Suspendarea unei decizii de impunere de aproximativ 4 milioane de euro, pusă în executare la solicitarea statului francez

La finalul lunii august Judecătoria Baia de Aramă a dispus suspendarea unei decizii de impunere emisă față de un contribuabil român la solicitarea autorităților franceze în baza unei directive europene transpuse în codul de procedură fiscală român.

Avocații societății noastre au invocat, printre alte motive de nelegalitate ale executării, faptul că a fost pus în executare un titlu executoriu contestat în fața autorităților franceze, făcând această dovadă în fața instanței, aspect care împiedica declanșarea executării silite în România.

Urmează soluționarea contestației la executare și a contestației împotriva deciziei prin care s-a dispus instituirea măsurilor asigurării.

en_USEnglish